HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP TRƯỜNG WESTERN

phong 200x250

Ông LÊ THANH PHONG

Phó Chủ tịch Thường Trực Hiệp Hội Du lịch ĐBSCL

hoang-anh

ThS. NGUYỄN HOÀNG ANH

Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng iSpace TP.HCM

ThS. NGUYỄN LỘC

Trưởng Phân hiệu Cần Thơ Trường Cao Đẳng iSpace

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG WESTERN

ThS. NGUYỄN LỘC

Chủ tịch HĐQT - Hiệu Trưởng

ThS. TRẦN VÂN ĐẰNG

Phó Hiệu Trưởng - PT Đào tạo

ThS. NGUYỄN VĂN TẨN

Phó Hiệu Trưởng - PT Đối ngoại

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN TRƯỜNG WESTERN

Thầy LÝ SANH

Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Cô BÙI THỊ SƯƠNG

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Thay-Le-Cong-Thanh

Thầy LÊ CÔNG THÀNH

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn

Thầy NGUYỄN LỘC

Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp ĐBSCL

Thầy PHAN PHÚ ĐIỀN

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp ĐBSCL

Ong-Van-Ngoc-Thanh

Thầy VĂN NGỌC THANH

Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp ĐBSCL

Cô TRẦN THỊ HIỀN MINH

Chuyên gia làm Bánh - Chủ nhiệm CLB Bếp bánh Hội ĐB CN Sài Gòn

Thầy TRẦN KHẢI MINH NHẬT

Chuyên gia Tư vấn và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn hàng đầu VN

hoang hai 200x250

Thầy PHẠM HOÀNG HẢI

Phó Tổng Giám Đốc Victoria Cần Thơ Hotel