CÁC KHÓA HỌC LÀM BÁNH TẠI TRƯỜNG WESTERN

Trường Đào tạo nghề Western thường xuyên tuyển sinh hàng tháng các lớp dạy làm bánh với các ca học sáng, chiều, tối phù hợp với các học viên để theo đuổi đam mê nghề làm bánh chuyên nghiệp.